Baba-Mama foglalkozás

/ Kodály Zoltán – és Forrai Katalin irányelvei alapján/

A zenei készségfejlesztő foglalkozások 6 hónapos kortól 3 éves korig ajánlott.

baba-mama foglalkozás 1A kicsinyek zenei nevelésének célja: – hogy a gyermek zenei érdeklődését felkeltse,
– érzékennyé tegye  a környezet hangjai iránt,
és az énekes játékkal, az együtt éneklés örömével érzelmeit gazdagítsa.

A zene hatása, olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre..

A Baba-mama zenei kurzus célja:
–    érzelmi nevelés fejlesztés ( anya-gyermek kapcsolat  ; zene hatása)
–    értelmi képességek: – zenei fogalom párok érzékeltetése
–    emlékezet  : a visszaidézett dalokkal, mondókákkal,
–    képzelet fejlesztés – zenehallgatással, mozgás improvizációval
–    ismeret, tanulás bővítés, népi hangszerek megismertetésével,
–    figyelem
 

Szocializáció: – alkalmazkodó képesség, – anyához – társaihoz,
–    közös élményekre épülő öröm, sikerélmény kialakítása
–    szabályok, viselkedési normák formálása.

Anyanyelvi nevelés: – mondókák, dalok szövegének elsajátításávalbaba-mama foglalkozás 2

Zenei terület: zenei hallás ( dalok, körjátékok, zenehallgatással)
Ritmusfejlesztés  ( mondókák, ritmushangszerek által)

Esztétikum: a szép, harmonikus mozgás kialakítása

Mozgás: koordináció fejlesztés
Finommotorika fejlesztés hangszer alkalmazásán keresztül
A gyermekek és szüleik egyaránt  aktívan vesznek részt az éneklésben, a táncban, és a zenélésben,  élvezettel mozognak, amint  meghallják az ismert dallamokat. A szülők számára is nagyszerű  kikapcsolódás, mozgás és ismerkedés más kismamákkal.

baba-mama foglalkozás 3baba-mama foglalkozás 4